Privacy policy

Privacy Policy

Als therapeut ben ik verplicht om zorgvuldig met jouw persoonlijke gegevens om te gaan.

Dit doe ik als volgt:

Jouw persoonlijke gegevens
Alles wat ik van jou ontvang, dan wel schriftelijk, dan wel digitaal, bewaar ik 5 jaar.
Het is altijd mogelijk jouw eigen gegevens in te zien of op te vragen.
Ik mag deze gegevens niet doorgeven aan derden, tenzij jij hier zelf om vraagt en/of toestemming geeft.

Jouw emailadres
Jouw emailadres bewaar ik om praktische gegevens uit te wisselen. Ik ben me ervan bewust dat gevoelige gegevens, zoals medische feiten en andere zaken die niet zichtbaar mogen worden voor derden, niet via de mail gedeeld mogen worden. Mocht dit toch gebeuren, dan zal ik deze direct verwijderen van mijn computer.

Je emailadres wordt opgenomen in mijn nieuwsbrief. Je bent altijd en ten aller tijde vrij om je uit te schrijven.

Mocht je nog vragen hebben over het bewaren en hoe om te gaan met jouw gegevens, laat het me weten!